Rovinj Spring Jazz

Rovinj Spring Jazz
Datum objave:
21.03.2011.
Jasna Bilušić
ROVINJ SPRING JAZZ
HOMMAGE TO BOŠKO PETROVIĆ
23. - 27. 3. 2011.
MMC Grada Rovinja / CMM della Città di Rovigno


23.03. 2011. srijeda/mercoledì

19:00 sati / ore
Otvorenje izložbe fotografija Davora Hrvoja: „ Crtice iz jazz svijeta"
Inaugurazione della mostra di fotografie di Davor Hrvoj "Bozze dal mondo jazz"

19:15 sati/ore
Promocija knjige Davora Hrvoja / Promozione del libro di Davor Hrvoj: „ JAZZ CONNECTIONS"
Koji je veliki jazz glazbenik svojedobno, kao mladić, bio prisiljen vježbati sviranje saksofona na jednome mostu? Tko je i kako, nakon što je zbog bolesti izgubio pamćenje, ponovno naučio svirati gitaru? Što je zajedničko nastajanju apstraktne slike i jazza, ima li telepatije medju sviračima, koji jazzeri nisu nikada održavali probe, kako i na koje su sve načine učili svirati, zašto se jazz izobrazba ponegdje uvodi u osnovne škole, kakva je budućnost jazza? Odgovori na ova i slična pitanja, puno korisnih zanimljivosti, spoznaja i priča o jazzu i jazzerima nalaze se u zbirci intervjua pod naslovom Jazz connections.

Quale grande musicista, da giovane, ha dovuto esercitarsi e suonare il sassofono su un ponte? Chi e come, dopo aver perso la memoria per malattia, ha dovuto nuovamente imparare a suonare la chitarra? Che cosa hanno in comune la creazione del quadro astratto e il jazz, esiste la telepatia tra musicisti, quali jazzisti non hanno mai fatto le prove, come e in che modo hanno imparato a suonare, perché l'istruzione jazz viene introdotta in alcune scuole elementari, qual'è il futuro del jazz? Le risposte a questa e simili domande, tante curiosità utili, nozioni e storie sul jazz e i jazzisti di trovano nella raccolta di interviste intitolate Jazz connections.


20:00 sati / ore
SUGAR BLUE BAND ( USA )

SUGAR BLUE - usna harmonika,vokal/ armonica a bocca, voce
MOTO MAKINO - gitara, vokal / chitarra, voce
SONNY AXELL - klavijature/ tastiere
ILARIA LANTIERI - bas, vokal/ basso, voce
POOKY STYX - bubnjevi/ batterie

Sugar Blue je surađivao sa "teškim kalibrima" bluesa : Willy Dixonom, Roosevelt Sykesom, Johnny Shinesom ali i sa velikanima rocka: Frank Zappom, Bobom Dylanom i Rolling Stonesima. Jedan je od vodećih solista na usnoj harmonici - poznat je kao "Jimi Hendrix usne harmonike" - prepoznatljivog, moćnog vokala te neobuzdanog stila sviranja. Usvojivši koordinate urbanog bluesa, Sugar Blue nije zaboravio na veliku tradiciju ruralnog bluesa ali i jazza (odrastao je slušajući snimke Lestera Younga i Dextera Gordona). Jedan je od onih umjetnika koji daje najbolje na nastupima u živo: njegova je energija upravo manijakalna, virtuoznost šokantna a dijapazon onoga što grupa izvodi - intenzivni riffovi uklopljeni u originalne skladbe, nadmetanja harmonike, gitare i vokala i spona između bluesa i rocka - svakako će oduševiti poklonike "tvrđeg" blues izričaja.

DOWNBEAT: "...the suave fervor of his singing is as true as gospel!«
www.sugar-blue.com

Sugar Blue ha collaborato con "i pezzi forti " del blues: Willy Dixon, Roosevelt Sykes, Johnny Shines e con i grandi del rock: Frank Zappa, Bob Dylan e i Rolling Stones. È uno dei solisti leader nel campo dell'armonica a bocca - conosciuto come "Jimi Hendrix dell'armonica a bocca" - con voce riconoscibile e forte e stile impetuoso. Appropriandosi delle coordinate del blues urbano, Sugar Blue non ha dimenticato la grande tradizione del blues rurale e anche del jazz (è cresciuto ascoltando le registrazioni di Lester Young e Dexter Gordon). È uno di quegli artisti che dà il proprio meglio nelle esibizioni dal vivo: la sua energia è maniacale, la virtuosità scioccante e il diapason che il gruppo esegue - i riff intensi inseriti in composizioni originali, competizioni fra armonica, chitarra e cantanti e collegamento tra blues e rock - rallegrerà sicuramente gli amanti del blues "duro".


24.03. 2011. petak / venerdì

19:00 sati/ore
Okrugli stol: HOMMAGE TO BOŠKO PETROVIĆ / Tavola rotonda: HOMMAGE TO BOŠKO PETROVIĆ
Gosti / Ospiti: Davor Hrvoj, Jasna Bilušić, Tea Tidić i g.Rino Duniš načelnik općine Grožnjan / e il sig. Rino Duniš, sindaco del comune di Grisignana


20:00 sati/ore
NEW DEAL

JASNA BILUŠIĆ - vokal / voce
HRVOJE GALLER - piano&klavijature / piano & tastiere
SAŠA BOROVEC - kontrabas / contrabbasso
NINO MUREŠKIĆ- bubanj&udaraljke / batteria e percussioni
ŽARKO HAJDARHODŽIĆ - faluta / flauto

Kum „New Dealu" je tko drugi nego naš legendarni Boško Petrović ! Malu ali složnu družbu čine:
Jasna Bilušić - po zagrebačkim klubovima počinje profesionalno nastupati još za vrijeme studija glume i dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti . Njene, uglavnom live snimke objavljuju „Jugoton" i tvrtka „Jazzette" („Lady be good"," J.B. sings 4U") uz podršku najuglednijih imena europskog i svjetskog jazza : Boško Petrović, Joe Pass, Toots Thielmans, Gianni Basso, Bob Mover, George Fame, Mario Lima itd. Stalna je članica glumačkog ansambla GK "Komedija" gdje ostvaruje zapažene uloge u musicalima i dramskim predstavama.
Hrvoje Galler - Nakon završene Glazbene škole „Blagoje Bersa" u Zagrebu završava Muzičku Akademiju u klasi prof. Pavice Gvozdić na odjelu za klavir. Još kao student surađuje s nekim renomiranim jazz glazbenicima te samostalno i predano proučava jazz, Surađivao je s Jazz Me-Do, J.Balent, M.Savić, Big Bandom HRT-a, Zagrebačkim Jazz Portraitom i drugima, ali se okušao i u drugim glazbenim žanrovima. Osim sviračkim, paralelno se bavi i pedagoškim radom.
Saša Borovec - Diplomirao je na Akademiji za glasbo u Ljubljani. Radi u Simfoničnom Orkestru RTV Slovenije i basist je Big Banda HRT-a. Jazz izučava sam i kod P. Herbwerta i R. Workmana. Surađivao je s R.Chiccom, P.Miheličem,P.Grašićem, S.Alimanovićem, Sheilom Jordan te nastupao na jazz festivalima u USA i Europi: Los Angeles Classic Jazz Festival, Victoria Jazz Festival, Montreaux Jazz festival i drugima.
Kola Gjoni - se školovao na jazz odsjeku glazbene akademije u Grazu a usavršavao u New Yorku i Indiji. Sudjelovao je na brojnim seminarima i radionicama, svirao u široj regiji i New Yorku te organizirao jazz koncerte u Zagrebu u suradnji s austrijskim, slovenskim, makedonskim, američkim, irskim i našim glazbenicima.


Il padrino del gruppo "New deal" è il nostro leggendario Boško Petrović! Il gruppo è formato da:
Jasna Bilušić - inizia ad esibirsi professionalmente nei club zagabresi durante gli studi di recitazione e drammaturgia presso l'Accademia di arte drammatica. Le sue esibizioni live vengono pubblicate dalla casa discografica "Jugoton" e dalla ditta "Jazzette" ("Lady be good", "J.B. sings4U") con il sostegno dei più rinomati jazzisti europei e mondiali: Boško Petrović, Joe Pass, Toots Thielmans, Gianni Basso, Bob Mover, George Fame, Mario Lima, ecc. È membro fisso della compagnia di attori del teatro cittadino "Komedija" dove ha realizzato dei ruoli importanti negli spettacoli musicali e drammatici.
Hrvoje Galler - Dopo aver concluso la Scuola di musica "Blagoje Bersa" a Zagabria conclude l'Accademia musicale" nella classe del prof.ssa Pavica Gvozdić nella sezione per il pianoforte. Già da studente collabora con alcuni rinomati musicisti jazz e studia il jazz da solo e con dedizione. Ha collaborato con il complesso Jazz Me-Do, J.Balent, M.Savić, il Big Band della RTC, il gruppo Jazz Portrait di Zagabria e altri, ed ha anche sperimentato altri generi musicali. Oltre a suonare, ha anche svolto parallelamente il lavoro pedagogico.
Saša Borovec - Si è laureato presso l'Accademia di musica di Lubiana. Lavora nell'Orchestra sinfonica della Televisione slovena e suona il basso nel Big Band della Radio televisione croata. Apprende il jazz da solo e con P. Herbwert e R.Workman. Ha collaborato anche con R.Chicco, P.Mihelič, P.Grašić, S.Alimanović, Sheila Jordan e si è esibito ai festival del jazz negli Stati Uniti e in Europa: Los Angeles Classic Jazz Festival, Victoria Jazz Festival, Montreuax Jazz Festival e altri.
Kola Gjoni - ha frequentato la sezione jazz della scuola di musica a Graz e si è perfezionato a New York e in India. Ha partecipato a numerosi seminari e laboratori, suonato in Europa a New York e organizzato concerti jazz a Zagabria in collaborazione con musicisti austriaci, sloveni, macedoni, americani, irlandesi e nostrani.

25.03.2011. petak / venerdì
20:00 sati/ore
MICHELE HENDRICKS QUINTET

MICHELE HENDRICKS - vokal / voce
MICHAEL ERIAN - tenor saksofon / tenore sassofono
RENATO CHICCO - klavir / pianoforte
WAYNE DARLING - kontrabas / contrabbasso
HOWARD CURTIS - bubnjevi / batterie

Michele HENDRICKS, američka pjevačica, autorica/skladateljica i aranžerka, prvi put pjeva na pozornici s osam godina, s ocem, Jonom HENDRICKSOM, također pjevačem i jednim od osnivača i tekstopisaca slavne vokalne skupine, "Lambert , Hendricks & Ross". U dobi od petnaest godina, Michelle redovito odlazi na turneje po Europi s ocem, sve do završetka studija plesa i kazališta u Londonu.
Potom se vraća u San Francisco kako bi pjevala na Broadwayu u projektu oca Jona HENDRICKSA: "Evolution of the Blues", koji se izvodio šest godina. Vratila se suradnji s ocem kada je on osnovao grupu "Jon HENDRICKS & Co". Snimili su album koji je nominiran za Grammy pod nazivom "Love".
Nastupala je na festivalima: New York JVC, New Orleans, Wichita, Monterey, Kopenhagen, Frankfurt, Ljubljana, Helsinki, Stockholm, Oslo, Umbria, Lugano, Tokio, Beč, Orléans, Munster, a u Parizu ( Halle That Jazz) je pjevala s Herbiem Hancockom za njegov projekt, "Gershwin's World".
Surađivala je sa: Count Basie, Benny Carter, Benny Golson, Manhattan Transfer, Al Jarreau, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, George Benson, Clark Terry, Don Pullen, George Adams, Roland Hanna, Walter Davis, Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Art Blakey, Roy Hargrove, Curtis Fuller, Slide Hampton, Johan Lewis, Red Mitchell, Roy Haynes, Grady Tate, Hank Jones, Tommy Flanagan, Illinois Jacquet, Joao Gilberto i mnogi drugi.
Le Figaro za nju kaže: "Pjevačica oblikovana od istog materijala kao i svi veliki, oni koji dodaju iznimnu prisutnost na sceni majstorstvu svoje umjetnosti."

Michele Hendricks, cantante americana, autrice/compositrice e arrangiatrice, si è esibita per la prima volta su un palcoscenico all'età di otto anni, con il padre Jon Hendricks, anche lui cantante e uno dei fondatori del gruppo vocale "Lambert, Hendricks & Ross". All'età di quindici anni, Michele va regolarmente in tournee in Europa con il padre, fino alla conclusione degli studi di ballo e teatro a Londra.
Poi ritorna a San Francisco per cantare a Broadway nel progetto del padre Jon Hendricks: "Evolution of the Blues", che si è eseguito per sei anni. Ha nuovamente collaborato con il padre, quando ha fondato il gruppo "Jon Hendricks & Co". Hanno inciso un album che è stato nominato per il Grammy intitolato "Love".
Ha partecipato ai seguenti festival: New York JVC, New Orleans, Wichita, Monterey, Kopenhagen, Francoforte, Lubiana, Helsinki, Stoccolma, Oslo, Umbria, Lugano, Tokio, Vienna, Orléans, Munster, mentre a Parigi (Halle That Jazz) ha cantato con Herbie Hancock per il suo progetto, "Gershwin's World". Ha collaborato con: Count Basie, Benny Carter, Benny Golson, Manhattan Transfer, Al Jarreau, Bobby McFerrin, Herbie Hancock, George Benson, Clark Terry, Don Pullen, George Adams, Roland Hanna, Walter Davis, Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Art Blakey, Roy Hargrove, Curtis Fuller, Slide Hampton, Johan Lewis, Red Mitchell, Roy Haynes, Grady Tate, Hank Jones, Tommy Flanagan, Joao Gilberto e molti altri.
Le Figaro dice su di lei: "Una cantante foggiata dallo stesso materiale di tutti i grandi, quelli che aggiungono un eccezionale presenza sulla scena alla propria arte".

 

26.03.2011.subota / sabato 20:00 sati/ore
RATKO ZJAČA & SIMONE ZANCHINI ZZ QUARTET
RATKO ZJAČA - gitara / chitarra
SIMONE ZANCHINI - harmonika / armonica
MARTIN GJAKONOVSKI - kontrabas / contrabasso
ADAM NUSSBAUM - bubnjevi / batterie
Simone Zanchini - Nastupao je na brojnim festivalima: Clusone Jazz, Umbria Jazz, Rossini Opera Festivalu, a surađivao je sa: T. Clausen, G. Trovesi, J. Girotto, P. Fresu, T. Obrovac, V. Atanasovski, itd. Simone je harmonikaš u "Ansambl Strumentale Scaligero" u kazalištu La Scala u Milanu. S kvintetom From Art to Marocco Jazz Quintet, Simone interpretira, u osobnom stilu, dvojicu od najvažnijih živućih harmonikaša: Arta Van Dammea i Franka Maroccoa, uvijek poštujući karakterističan zvuk koji zajedno proizvode harmonika i vibrafon ... te prateći vrstu jazz izričaja koja nije uobičajena za taj instrument, posebice u Europi.

Ratko Zjaca - suvremeni je gitarist, skladatelj, izvođač i pedagog. Ratko je studirao je i diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu i pohađao majstorska i privatna predavanja J. Passa, J. Halla, P. Methenyja, M. Sterna, J. Abercrombiea i drugih. Nakon završetka studija na Konzervatoriju u Rotterdamu, gdje je studirao jazz gitaru, kompoziciju i indijsku klasičnu glazbu, studirao je i na New York University School of Music. Godine 2000. snima CD "ADay in Manhattan" s članovima John Coltrane i Miles Davis ritam sekcije, Reggiem Workmanom i Alom Fosterom. Surađivao je i snimao s B. Bailey, G. Peacock, J. Patitucci, A. Queen, R. Carter, M. Vitous, itd.

Adam Nussbaum - Odrastao je u Norwalku u Connecticutu i nakon petogodišnjeg učenja klavira počeo svirati bubnjeve u dobi od 12 godina. Godine 1978. pridružio se kvintetu Dave Liebman i održao svoju prvu europsku turneju s Johnom Scofieldom. Godine 1983. postao je član Gil Evans Orchestra te je svirao i sa Stanom Getzom. Kasnije se pridružio kvartetu Eliane Elias/Randy Brecker, Garyu Burtonu te Tootsu Thielemansu. Kasnije se pridružio kvartetu Eliane Elias/Randy Brecker, Garyu Burtonu te Tootsu Thielemansu. Godine 1988. snimili su album koji je osvojio Grammya "Don't Try This At Home". Tijekom 1992. član je Carla Bley Big Banda i iste godine ga angažira John Abercrombie kako bi upotpunio njegov orguljaški trio. Vrlo je svestran bubnjar koji uglavnom svira u naprednim sastavima. Smatra se da je Adam Nussbaum jedan od najboljih jazz bubnjara današnjice.

Martin Gajkonovski - rođen je u Skopju u Makedoniji u obitelji jazz glazbenika. Njegov je otac bio osnivač i dirigent makedonskog Jazz Radio Big Banda, a njegova je majka jazz pjevačica. Njegova je ulaznica za međunarodnu jazz scenu bila Jazz radionica s Coltraneovim kontrabasistom Reggiem Workmanom u Grožnjanu. Studirao je jazz bas na Muzičkoj akademiji u Kölnu. On je jedan od najzaposlenijih i najsvestranijih basista u Njemačkoj, a svirao je s brojnim glazbenicima od kojih spomenimo: D. Goykovich, P. Shigihara, F. Snetberger, D. Friedman, L. Konitz, A. Zoller, T. Lakatos.

Simone Zanchini - Ha partecipato a numerosi festival: Clusone Jazz, Umbria Jazz, Rossini Opera Festival, e collaborato con: T. Clausen, G. Trovesi, J. Girotto, P. Fresu, T. Obrovac, V. Atanasovski, ecc. Simone suona l'armonica nell'"Ansambl Strumentale Scaligero" presso il teatro La Scala di Milano. Con il quintetto From Art to Marocco Jazz Quintet, Simone interpreta con stile personale, due dei più importanti fisarmonicisti viventi: Art Van Damm e Frank Marocco, sempre rispettando il suono caratteristico prodotto insieme dall'armonica e dal vibrafono ... e seguendo un tipo di espressione jazzista che non è abituale per questo strumento, specialmente in Europa.

Ratko Zjača - è un contemporaneo chitarrista, compositore, esecutore e pedagogo. Ratko ha studiato e si è laureato presso l'Università di Zagabria e frequentato le lezioni private di J.Pass, J. Hall, P. Metheny, M. Stern, J. Abercrombie e altri. Dopo aver concluso gli studi al Conservatorio di Rotterdam, dove ha studio la chitarra jazz, la composizione e la musica classica indiana, ha studiato anche al New York University School of Music. Nel 2000 incide il CD "A Day in Manhattan" con i membri della sezione ritmica di John Coltarne e Miles Davis, Reggi Workman e Al Foster. Ha collaborato e inciso con B. Bailey, G. Peacock, J. Patitucci, A. Queen, R. Carter, M. Vitous, ecc.
Adam Nussbaum - cresciuto a Norwalk in Connecticut, dopo aver studiato pianoforte per cinque anni ha iniziato a suonare la batteria all'età di 12 anni. Nel 1978 diventa membro del quintetto Dave Liebman e ha svolto la sua prima tournee europea con John Scofield.
Nel 1983 diventa membro del Gil Evans Orchestra ed ha suonato anche con Stan Getz. Più tardi diventa membro del quartetto di Eliana Elias/Randy Brecker, Gary Burton e Toots Thielemans. Nel 1988 incide l'album che ha vinto il premio Grammy "Don't Try This At Home". Nel 1992 è membro del Carla Blez Big Band e lo stesso anno viene ingaggiato da John Abercrombie per completare il suo trio di organi. È un batterista versatile che suona in complessi progressivi. Si reputa che sia uno dei migliori batteristi jazz odierni.
Martin Gjakonovski - è nato a Skopje in Macedonia in una famiglia di musicisti jazz. Suo padre ha fondato e diretto il Jazz Radio Big Band macedone, e sua madre è una cantante jazz. Inizia a far parte della scena internazionale grazie al laboratorio Jazz con Reggi Workman, contrabbassista di Coltrane, a Grisignana. Ha studiato il basso jazz presso l'Accademia di musica di Colonia. È uno dei bassisti più impegnati e passionali in Germania, ha suonato con numerosi musicisti tra i quali: D.Goykovich, P.Shigihara,F.Snetberger,D.Friedman,L.Konitz,A.Zoller,T.Lakatos.


27.03. 2011. nedjelja/ domenica
20:00 sati/ore

VOICES OF NATURE

LINO G.ROCHA - vokal & udaraljke / voce & percussioni
MARCINA ARNOLD - vokal & udaraljke / voce & percussioni
ANDREJ KLJAKOVIĆ - klavijature&synthesizeri / tastiere & sintetizzatore
GORAN MOSKOWSKY - congas & različite udaraljke / conga & percussioni
ZORAN MAJSTOROVIĆ - električna & akustična gitara / chitarra elettrica & acustica
MARKO DUVNJAK - bubnjevi / batterie

Voices Of Nature je eklektični, fusion bend koji izvodi svoju autorsku glazbu i „dijete" je Andreja Kljakovića koji se zadnjih desetljeća posvetio redefiniranju granica eklektične glazbe. Grupa predstavlja uzbudljiv, novi koncept u elektro-akustičnom heterogenom fusionu i kombinira ga s eksplozivnim tekstualnim improvizacijama koje nalazimo u World Musicu i Jazzu.


Andrej Kljaković je pianist/ skladatelj/producent, rođen u Zagrebu studirao je na Jazz Conservatory u Parizu, utire put prvome Jazz-Rock sastavu Lotus u bivšoj Jugoslaviji te u 70-ima i 80-ima sudjeluje u brojnim projektima kao što su Promise Of The Spring, Simulakra, Digitron, Put Svjetlosti i drugi. U 90-ima u Londonu radi kao glazbeni producent za V2 Universal i Sony/BMG diskografske kuće te kao tekstopisac za Bucks Music i Westminster publishing.

Lino G Rocha je pjevač/songwriter/tekstopisac/perkusionist. Rođen u Venezueli a odrastao u Londonu, Lino je do sada surađivao s brojnim i različitim svjetskim umjetnicima među kojima spomenimo samo neke: Lorena Mckennitt, Nitin Sawhney, Pet Shop Boys i Matt Bianco, Juan De Marcos of Afro-Cuban All Stars, Salsa Celtica, Charlie Palmieri i Tito Allen, Danza Invisible i Pepe Havichuela.
Marcina Arnold - je iznimno cijenjena kao vokal i autor vlastitih skladbi koje se nalaza na albumu " About Time"čiji je producent. Pjevala je s nizom vrsnih glazbenika i sastava uključujući: Bheki Mseleku, Steve Williamson, Manu Ventura, Quite Sane, Byron Wallen, Thebi Liperes djembe orchestra, South African Gospel singers. Marcina izvodi i podučava Kathak (classical indian), svira gitaru, klavir i udaraljke.
Zoran Majstorović - je profesionalno počeo svirati gitaru sa 13 godina u pop sastavu. Do svoje je 18-te već snimio nekoliko nosača zvuka te dobio brojne nagrade među kojima i Porina. Trenutno studira jazz na odjelu glazbene akademije G. Tartini u Trstu i aktivno pohađa brojne radionice svjetski renomiranih jazz glazbenika (J. Berlin, K. Tippett, D. Chambers, S. Jacobs, B. Meyer...).

Marko Duvnjak - Radeći kao profesionalni bubnjar stalno se usavršava pohađajući različite seminare i tečajeve: Master Classes "East meets West in Croatia", Grožnjan ; jazz seminar na Jazz Institutu, Graz. Uči od vrhunskih svjetskih bubnjara kao što su G. Chaffee, J. Riley, J. Mayer, K. Plainfield, Zadnjih 14 godina svirao je i snimao bubnjeve, udaraljke i trubu s različitim umjetnicima u različitim glazbenim stilovima.

Goran Moskowsky - bubnjeve počinje svirati s 9 godina a studirao i afrokubanske, afrobrazilske, orientalne i klasične udaraljke (bubnjeve). Surađuje brojnim umjetnicima među kojima su Areia, Magnifico, Amala i Esma Redzepova, A. Vasques, N. Derenda, T. Kovac, J. Plestenjak, Fool Cool Orchestra, M. Vozel, V. Kanzyany, Rozmarinke, RTV Big Band, Binho Carvalho, Erik Marence Quartet.Voices of Nature - è un gruppo fusion elettrico che esegue la propria musica d'autore fondato da Andrej Kljaković che negli ultimi decenni si è dedicato alla redifinizione dei confini della musica elettronica. Il gruppo rappresenta un nuovo ed emozionante concetto nel fusion eterogeneo elettronico e acustico e lo combina con le esplosive improvvisazioni testuali che troviamo nel Word Music e nel Jazz.
Andrei Kljaković - è un pianista/compositore/produttore nato a Zagabria, mentre ha studiato al Conservatorio Jazz di Parigi, apre la strada al primo complesso di genere Jazz - Rock nell'ex Jugoslavia Lotus mentre negli anni ‘70 e '80 partecipa a numerosi progetti come Promise Of The Spring, Simulakra, Digitron, Put Svjetlosti e altri. Negli anni ‘90 a Londra lavora come produttore musicale per il V2 Universal e la casa discografica Sony/BMG e come scrittore di testi per le case discografiche Buck Music e Westminster publishing.
Lino G Rocha - è un cantante/scrittore di canzoni e di testi/percussionista. Nato in Venezuela e cresciuto a Londra, Lino a fino ad oggi collaborato con numerosi e diversi artisti di fama mondiale: Lorena Mckennitt, Nitin Sawhney, Pet Shop Boys i Matt Bianco, Juan De Marcos of Afro-Cuban All Stars, Salsa Celtica, Charlie Palmieri i Tito Allen, Danza Invisible e Pepe Havichuela.
Marcina Arnold - è molto stimata come cantante e autrice di composizioni proprie che si trovano sull'album "About Time" che ha prodotto. Ha cantato con una serie di musicisti e gruppi comprendendo anche: Bheki Mseleku, Steve Williamson, Manu Ventura, Quite Sane, Byron Wallen, Thebi Liperes djembe orchestra, South African Gospel singers. Marcina balla e insegna il Kathak, suona la chitarra, il pianoforte e le percussioni.
Zoran Majstorović - ha iniziato a suonare la chitarra professionalmente a 13 anni in un gruppo pop. All'età di 18 anni aveva già inciso alcuni CD e vinto numerosi premi tra i quali anche il Porin. Attualmente studia jazz presso l'Accademia musicale G.Tarini a Trieste e frequenta attivamente numerosi laboratori di rinomati musicisti jazz (J. Berlin, K. Tippett, D. Chambers, S. Jacobs, B. Meyer...).
Marko Duvnjak - lavora come batterista professionista e si perfeziona costantemente frequentando diversi seminari e corsi: Master Classes "East meets West in Croatia", Grisignana; il seminario jazz presso il Jazz Institut, a Graz. Ha appreso dai più grandi batteristi mondiali come: G. Chaffee, J. Riley, J. Mayer, K. Plainfield.

Negliultimi14anni ha suonato e inciso per batteria, percussioni e tromba con diversi artisti e in stili

musicali diversi.
Goran Moskowsky - incomincia a suonare la batteria all'età di 9 anni, e ha studiato le percussioni afrocubane, afrobrasiliane, orientali e classiche. Collabora con numerosi artisti tra cui: Areia, Magnifico, Amala ed Esma Redzepova, A. Vasques, N. Derenda, T. Kovac, J. Plestenjak, Fool Cool Orchestra, M. Vozel, V. Kanzyany, Rozmarinke, RTV Big Band, Binho Carvalho, Erik Marence Quartet.

www.voicesofnature.net
www.myspace.com/voicesofnature.com
www.myspace.com/abazarvon


Zadnji susret s Boškom Petrovićem, legendarnim hrvatskim jazz glazbenikom

John Lewis bio mi je glazbeni otac

Odlaskom Boška Petrovića, koji je preminuo 11. siječnja 2011., poput knedle u grlu koja je zaustavila dah svih koji su ga poznavali, kao da se pojavila ogromna knedla što je začepila uzak prostor kojim se kreće hrvatska jazz scena. Velik dio jazzističke aktivnosti koji se odvijao naoko ležerno, svojim ustaljenim slijedom, odjednom je postao upitan. Zbunjeno se pitamo što će biti s programom u B.P. Clubu, svim tim festivalima koje je organizirao, karijerama djece koju je učio glazbi i usađivao im esencijalne ljudske vrijednosti... Tek sad kad je u drugoj dimenziji, na duhovnoj razini - galaksija jazz patuljak - zauzeo mjesto uz svoje najdraže: Louisa Armstronga, Johna Lewisa i Franka Sinatru, osjećamo gubitak koji neće biti moguće nadoknaditi. Kao da je otišao nedovršena posla, ne samo zato što jer su mnogi projekti koje je započeo ostali nedovršeni, nego zato što smo stvorili naviku da od njega bez razmišljanja očekujemo nove glazbeničke suradnje, festivale, televizijske emisije, albume, glazbene radionice, međunarodne uspjehe, anegdote iz svijeta jazza... Velik broj diskografskih izdanja koje je objavilo tijekom karijere, koja će ostati vrijednim dokumentima hrvatske glazbene baštine, niti izdaleka neće biti dovoljno da se valorizira Boškovo stvaralaštvo. Mnogo toga što ga određuje kao osobu i umjetnika postoji jedino u "duhovnoj arhivi" njegovih prijatelja i suradnika, a to je nemoguće pohraniti u fizičkom obliku.
Svjestan važnosti dokumentiranja svojih sjećanja, nakon višestrukih razgovora u kojima se godinama razvijala ta zamisao, prigodom našeg ljetošnjeg susreta u Grožnjanu, tijekom festivala Jazz Is Back kojeg je u tom, njemu omiljenom gradu organizirao usporedo s Ljetnom jazz školom, donio je odluku da započne s radom na svojoj autobiografiji. Počašćen što je upravo mene odabrao za pisca svoje autobigrafije u posljednjih sam se nekoliko mjeseci gotovo svakodnevno susretao s Boškom bilježeći njegova sjećanja vezana uz glazbenu karijeru.
Još uvijek mi je u živom sjećanju naš zadnji, prošlotjedni susret tijekom kojeg je oduševljeno govorio o planovima i svojim prijateljima. S posebnim je ushićenjem, a ponekad i suzom u oku, govorio o svojim idolima, vibrafonistima koje je smatrao svojim glazbenim očevima: Lionelu Hamptonu, Miltu Jacksonu i Garyju Burtonu. "To su moja tri sveta kralja"".

Davor Hrvoj
(Preuzeto iz Novog lista od 16. siječnja 2011.)

L'ultimo incontro con Boško Petrović, leggendario musicista jazz croato

John Lewis era il mio padre musicale

Con la morte di Boško Petrović, deceduto l'11 gennaio 2011, come un groppo in gola che ha tolto l'aria a tutti quelli che lo conoscevano, come se fosse apparso un enorme tappo che ha chiuso lo stretto spazio sul quale si muove la scena croata di jazz. La gran parte dell'attività jazzistica che si svolgeva in apparenza leggermente, con il proprio ordine usuale, ad un tratto è diventata dubbia. Ci chiediamo con confusione cosa succederà con il programma nel B.P. Club, con tutti i festival che ha organizzato, le carriere dei ragazzi ai quali ha insegnato la musica e impiantato gli essenziali valori umani... Solo adesso quando è in un'altra dimensione, a livello spirituale - galassia nano jazz - ha occupato il posto vicino ai propri cari: Louis Armstrong, John Lewis e Frank Sinatra, sentiamo una perdita che non potremo così presto colmare. Come se ci avesse lasciato a lavori sospesi, non solo perché molti progetti che ha iniziato non sono stati ultimati, ma anche perché si è creata l'abitudine di aspettarci da lui senza pensarci nuove collaborazioni musicali, festival, trasmissioni televisive, album, laboratori musicali, successi internazionali, aneddoti dal mondo del jazz... Il numero rilevante delle edizioni discografiche che ha pubblicato nella propria carriera, che rimarranno un importante documento del patrimonio musicale croato, non bastano per valorizzare la creatività di Boško. Tante cose che lo definiscono come persona e artista esistono soltanto nell'archivio "spirituale" dei suoi amici e collaboratori, il che è impossibile custodire in forma fisica.
Consapevole dell'importanza di documentare i propri sentimenti, dopo una serie di conservazioni nelle quali si è sviluppata l'idea, in occasione dell'incontro di quest'estate a Grisignana, sua città preferita, durante il festival Jazz Is Back, organizzato parallelamente alla Scuola estiva di jazz, ha preso la decisione di scrivere la propria autobiografia. Sono onorato che mi abbia scelto come scrittore della sua autobiografia e per questo motivo negli ultimi mesi m'incontravo ogni giorno con Boško per annotare i suoi ricordi legati alla sua carriera musicale.
Ho ancora in mente il nostro ultimo incontro della scorsa settimana, nel corso del quale mi parlava con entusiasmo dei propri piani e dei suoi amici. Con particolare entusiasmo, e avvolte con commozione, parlava dei suoi idoli, dei vibrafonisti che reputava suoi padri musicali: Lionel Hampton, Milt Jackson e Gary Burton. "Sono questi i miei tre re".

Davor Hrvoj
(Dal quotidiano Novi list del 16 gennaio 2011)
„S osamnaest sam izgubila svog oca. Teško. Sigurnost, oslonac, toplina, autoritet, sve je nestalo u trenu. I sve što sam činila od tada u svom životu na neki način bilo je upućeno njemu... Život je ponekad gadan, doista. Nikad me nije vidio glumiti niti čuo pjevati na sceni. I od tada se uvijek pitam što bi on rekao na sve to što radim, što sam postala. Tupa praznina. Svatko tko je iskusio sličan gubitak znat će o čemu govorim.
Niti punu godinu kasnije upoznala sam Boška. Imala sam nepunih dvadeset. Ludo zaljubljena u jazz, neiskusna i željna znanja. Polako me puštao u svoj svijet. Usputne lekcije, diskretne upute i direktne kritike, novi zadaci, iskušenja, i uvijek budno oko i uho. Učila sam ono što ne piše niti u jednom priručniku.
Ubrzo je B.P Club postao moj drugi dom. A Boško moj glazbeni otac. Beskompromisan, zahtjevan, konkretan, kritičan. I kada se u sebi nisam slagala sa stvarima koje mi je govorio, pamtila sam ih. I ubrzo uvidjela da je imao pravo. Polako sam stasala u željenom zanatu, zaštićena od tvrde ulične škole, jalovih pokušaja i skupih pogrešaka. ''Ako ne želiš ići u estradu, drži se svoje glume, to je jedini način da pjevaš ono što želiš.'' I opet istina. Mnogi moji kolege posustali su, a neki i odustali od glazbe koja im je u srcu.
Bila sam i ostala ''klupska beba'', status kojeg su se mnogi moji kolege rado rješavali, žedno bježeći od Boškovog ''stammtischa'', tražeći nova iskustva. I ja sam lepršala, tražila nove putove, činila greške. No uvijek bih se rado ''vraćala u gnijezdo''. Boško je znao slušati, neprocjenjiva i rijetka vrlina u mentora. I jako dobro me je poznavao. Znao je moje mogućnosti i limite bolje od mene same. Imali smo odnos pun povjerenja, i znala sam, osjećala da moram čuvati tu dragocjenost poput talismana; također jedna od možda najvažnijih stvari u životu koju me je naučio. A ispod tvrde, ironične vanjštine bio je nježan, baš poput oca.
Učila sam od Boška glazbu i sve ono oko nje, njen sastavni i jednako vrijedan dio. Učila sam život. Naučila neizmjerno. Nenaplativo. Nenadoknadivo.
Gentleman. I Frajer. Nepatvoren, autentičan, ''one of a kind''...
Beskrajno mi nedostaje. Znam da ću u sebi i dalje tražiti njegov savjet, pitati se što bi Boško rekao...Po drugi put u životu izgubila sam oca. U svemu potpuno različit od mog starog Bilušića, a opet... Nikad neću zaboraviti njegove ruke. Imao je ruke mojega oca."

Jasna Bilušić

A diciotto anni ho perso mio padre. Difficile. La sicurezza, l'appoggio, il calore, l'autorità, tutto è sparito in un attimo. E tutto quello che ho fatto d'allora nella mia vita, è in qualche modo stato diretto versoi lui ... La vita è avvolte proprio dura. Non mi ha mai visto recitare o sentito cantare in scena. Ogni giorno mi chiedo cosa avrebbe detto su quello che faccio, su quello che sono diventata. Un vuoto ottuso. Chiunque abbia avuto una perdita simile capirà di cosa parlo.
Dopo un paio d'anni ho conosciuto Boško. Non avevo ancora compiuto venti anni. Non accettava compromessi, esigente, concreto, critico. Anche quando dentro di me non ero d'accordo con le cose che diceva, le memorizzavo. E presto ho capito che aveva ragione. Lentamente mi sono affermata nella professione desiderata, protetta dalla dura scuola della strada, dai tentativi inutili e dagli errori costosi. "Se non vuoi fare la cantante, continua a recitare, questo è l'unico modo per cantare quello che desideri." Ancora una volta aveva ragione. Molti miei colleghi si sono stancati e hanno lasciato perdere la musica che avevano nel cuore.
Sono stata e rimasta "una creatura del club", uno status che molti miei colleghi tendevano a scrollarsi di dosso, scappando dallo "stammtisch" di Boško, cercando nuove esperienze. Anche io ho svolazzato, cercato nuove strade, sbagliato. Ma ritornavo sempre con piacere "al nido". Boško sapeva ascoltare, una virtù inestimabile e rara per un mentore. Mi conosceva molto bene. Conosceva le mie possibilità e i miei limiti meglio di me. Avevamo un rapporto pieno di fiducia, e sapevo, sentivo di dover custodire questo valore come un talismano; una delle più importanti cose nella vita che mi ha insegnato. Sotto l'apparenza dura e ironica era sensibile, proprio come un padre.
Da Boško ho appreso la musica e tutto quello intorno a lei, la sua parte integrante e ugualmente valida. Ho imparato la vita. Ho imparato l'incommensurabile. L'inestimabile. L'insostituibile.
Gentleman. Tipo. Genuino, autentico, "one of a kind"...
Mi manca moltissimo. So che dentro di me continuerò a cercare il suo consiglio, chiedermi cosa avrebbe detto Boško... Per la seconda volta nella mia vita ho perso mio padre. In tutto diverso da mio padre, e allo stesso tempo... Non dimenticherò mai le sue mani. Aveva le mani di mio padre.

Jasna Bilušić

© 2008-2015 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja