Poziv za sudjelovanje na Novim nadama jazza

Poziv za sudjelovanje na  Novim nadama jazza
Datum objave:
19.02.2013.
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
Jazz klub Zagreb
Berislavićeva 9
10000 Zagreb
tel. 4872 370 , fax 4872 372

Poziv za sudjelovanje na
NOVIM NADAMA JAZZA
"MARJAN MARJANOVIĆ"
u okviru Jazz.hr/proljeće, koja će se održati od 18. do 21. ožujka 2013. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog (mala dvorana), u organizaciji Jazz kluba Zagreb Hrvatskog društva skladatelja.

Mogućnost sudjelovanja imaju svi neafirmirani glazbenici, - vokalni i / ili instrumentalni.
Ponude sa kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i snimljenim materijalom (CD sa tri kompozicije), molimo poslati do 1. ožujka 2013., na Hrvatsko društvo skladatelja - Jazz klub "Zagreb", Berislavićeva 9, 10000 Zagreb.
Izabrani kandidati biti će obaviješteni o nastupu.

u Zagrebu, 18. 2. 2013.


© 2008-2015 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja