Poziv za sudjelovanje na Novim nadama jazza “Marjan Marjanović”

Poziv za sudjelovanje na  Novim nadama jazza “Marjan Marjanović”
Datum objave:
26.02.2014.

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
Berislavićeva 9
10000 Zagreb
tel. 4872 370 , fax 4872 372
www.jazz.hr

 

Poziv za sudjelovanje na
NOVIM NADAMA JAZZA
"MARJAN MARJANOVIĆ"
u okviru Jazz.hr/proljeće, koja će se održati od 9. do 11. travnja 2014. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog (mala dvorana), u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja.


Mogućnost sudjelovanja imaju svi neafirmirani glazbenici, - vokalni i / ili instrumentalni.
Ponude sa kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i snimljenim materijalom (CD sa tri kompozicije), molimo poslati do 17. ožujka 2014., na Hrvatsko društvo skladatelja - Jazz.hr, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb.

Izabrani kandidati bit će obaviješteni o nastupu.


u Zagrebu, 26. 2. 2014.

© 2008-2015 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja