Obljetnički koncert Tamare Obrovac

Obljetnički koncert Tamare Obrovac
Datum objave:
03.02.2016.

Tamara Obrovac - 10 godina u INK

Obljetniki koncert Tamare Obrovac u rodnom gradu, kojim slavi viestruki jubilej: odravanje desetog po redu tradicionalnog godinjeg koncerta u INK Pula, izdanje desetog CD-a i 20 god. izdavake djelatnosti; njen prvi CD “Triade" izaao je 1996. godine, a deseti, “Canto amoroso” koji je 2015. izaao u ogranienoj hrvatskoj nakladi, 2016. izlazi za austrijski Alessa Records.

Od 2007. godine uz Tamaru su na koncertima u INK sudjelovala 24 vrhunska glazbenika iz 9 zemalja (Hrvatska, Slovenija, Italija, Irska, Armenija, Austrija, Maroko/Francuska, USA i eka republika), uz koje je svojim sugrađanima predstavila svoje uvijek nove i zanimljive suradnje i projekte, odvodei publiku u razliite glazbene svjetove, palete zvukova, osjeaja, improvizacije, humora i “nepodnoljive lakoe muziciranja.”

Ovaj deseti, jubilarni koncert odrati e uz svoj Transhistria ensemble, s kojim je 2007. godine i zapoela ovaj ciklus odravanja tradicionalnih godinjih koncerata za Valentinovo, pridruiti e im se i neki od glazbenika s kojima je tijekom ovih 10 godina surađivala, a repertoar e se sastojati od izbora skladbi koje je u razliitim glazbenim formacijama izvodila tijekom dosadanjih koncerata u INK Pula.

Nekoliko rijei Tamare Obrovac:

"Vjerujem da smo tijekom ovih deset godina pokazali da moemo “domaim snagama” organizirati kvalitetan koncertni događaj, te time doprinijeti kulturnom ivotu grada i u zimskom periodu, stoga, osim svim divnim glazbenicima koji su sudjelovali na koncertima, elim zahvaliti onima koji su doprinijeli ovoj desetogodinjoj tradiciji; gradu Puli, Turistikoj zajednici grada i Ministarstvu kulture za sufinanciranje projekta, djelatnicima INK za logistiku, ton majstoru Aldu Spadi za odlian zvuk, Davoru Dujmoviu na opremi za ozvuenje, i naravno, vjernoj publici mog rodnog grada. Kako bi Istrijani rekli, “da bimo i klitu”! ivili!"

 

TAMARA OBROVAC Transhistria ensemble

Tamara Obrovac / glas, skladbe Fausto Beccalossi / harmonika UroRakovec / gitara, mandola iga Golob / kontrabas Krunoslav Levai/ bubnjevi

Gosti:

Matija Dedi/ klavir
Elvis Stani
/ gitara
Dario Maru
i/ sopela, violina Karen Asatrian / klavir, violina Branko Sterpin / truba
Luka
ui/ trombon
Luka Vrbanec / alt saksofon Klapa Teranke

 

 

INK 2007 Transhistria ensemble

INK 2008
Transhistria ensemble/Èpoque quartet

INK 2009 Transhistria electric

INK 2010 IstraIrska

INK 2011 IstrArmenia

INK 2012
Tamara Obrovac quartet - “Ulika revival”

INK 2013
Transhistria ensemble “Canto amoroso”

INK 2014 Transmediterranean ensemble

INK 2015 Chamber Jazz 4tet

 

© 2008-2015 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja