Poziv za sudjelovanje na manifestaciji Nove nade jazza “Marjan Marjanović”

Poziv za sudjelovanje na manifestaciji Nove nade jazza “Marjan Marjanović”
Datum objave:
20.02.2017.

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Berislavićeva 9

10000 Zagreb

tel. 4872 370 , fax  4872 372

www.jazz.hr

 

Poziv za sudjelovanje :

NOVE NADE JAZZA

“MARJAN MARJANOVIĆ”

 

u okviru Jazz.hr/proljeće, koje će se održati od 23. do 25. ožujka 2017. na Muzičkoj akademiji, dvorana „Blagoje Bersa“ Trg maršala Tita 12, u organizaciji    Hrvatskog društva skladatelja.

Mogućnost sudjelovanja imaju svi neafirmirani glazbenici, – vokalni i / ili instrumentalni.

Ponude sa kratkim životopisom, adresom,  kontakt   telefonom, mail adresom i snimljenim materijalom (CD sa tri kompozicije), molimo poslati do 13. ožujka 2017., na Hrvatsko društvo skladatelja – Jazz.hr, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb.

Izabrani kandidati bit će  obaviješteni o nastupu.

u Zagrebu, 20. 2. 2017.

© 2008-2015 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja