Now & Beyond / Luka Udjbinac

Now And Beyond

Datum objave:
11.04.2011.
Autor:
Davor Hrvoj
Luka Udjbinac - Now And Beyond

Prvijenac Luke Udjbinca donosi glazbu što je nastajala tijekom četverogodiπnjeg boravka u Klagenfurtu gdje se školuje na jazz konzervatoriju. On odražava njegov glazbeni interes u ovom trenutku i naznačuje u kojem će se smjeru njegov iskaz razvijati u budućnosti. Kroz osam vlastitih skladbi predstavlja se kao suptilan gitarist, ali i skladatelj i aranžer koji vješto prenosi iskustva i utjecaje što ih je stjecao tijekom osmogodišnjeg bavljenja jazzom. Njegove skladbe odražavaju fasciniranost glazbenim miljeom πto ga poistovjećujemo s novim naraπtajem svjetskih jazzista, pojedinim značajnim glazbenicima, ali i prirodom, optimizmom, prijateljstvom, humanom stranom ljudske prirode. Ispričao ih je osebujnim glazbenim jezikom koji prati suvremena kretanja u jazzu, ali poπtuje tradiciju, izravnim i uvjerljivim: "Makar trebalo ruπiti zidove, ispravan put je za mene uvijek put bez zavoja. Nema zaobilaznica. Biti iskren prema sebi i glazbi. Živjeti glazbu koju stvaram."
Za snimanje je odabrao jazziste s kojima je, surađujući u raznim sastavima, osjetio isti glazbeni impuls i ostvario prirodnu komunikaciju. Zato repertoar nije bilo potrebno unaprijed uvježbavati: "Želio sam ostvariti spontanost, upravo onakvu kakva me obuzimala pri nastajanju skladbi, a to sam mogao jedino s glazbenicima s kojima se u potpunosti razumijem. Zadnje aranžmane pripremao sam u noći prije samog snimanja, a članovi sastava s notnim materijalom su se upoznali tek u studiju. Unatoč tome sve smo prigotovili u dva dana, niti jednu izvedbu nismo snimali viπe od dva puta, a neke smo ostvarili od prve." Izbirljiv u izboru suradnika Udjbinac je za snimanje oformio međunarodni sastav s glazbenicima iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i SAD-a. Iako svjestan poteπkoća u kontinuiranom vođenju sastava s glazbenicima koji su angažirani u brojnim sastavima u sredinama u kojima žive, nije želio odustati od svoje ideje. No očarani ostvarenim glazbenim materijalom oni se poslije snimanja albuma redovito odazivaju na koncerte, tako da već sada možemo govoriti o stalnom sastavu Luka Udjbinac - Now And Beyond.
Uvodna izvedba upućuje na suvremen pristup zasnovan na zdravoj tradiciji mainstreama, a već iz izvedbe sljedeće skladbe "Ocean's Minor" jasno je da se radi o kompetentnim glazbenicima koji s lakoćom i uvjerljivo sviraju u tom stilu, te o maπtovitim skladbama i brižno dorađenim aranžmanima. Tu, visoku razinu kvalitete zadržavaju tijekom cijeloga albuma. Svaka skladba donosi svoju priču, osoban iskaz, ali u niti jednom trenutku ne odstupajući od osnovne zamisli i stila.


© 2008-2022 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja