Jazz Me Up - knjiga Željka Jelenskog

Jazz Me Up - knjiga Željka Jelenskog
Datum objave:
08.11.2009.
Željko Marciuš

J a z z M e U p by Jelenski

Iako se posljednjih nekoliko godina posvetio pejzažnoj fotografiji, u cjelovitu umjetničkom razvoju afirmiranoga zagrebačkog fotografa Željka Jelenskog nazire se izrazita strast prema glazbi, široj publici nepoznat podatak iz autorova umjetničkog djelovanja. Jelenski je pasionirani glazbeni kolekcionar. Njegova zbirka nosača zvuka zauzima dobar dio njegova životnog prostora: posjeduje više tisuća probranih naslova različitih žanrova od kojih povelik dio pripada upravo jazzu.
Kao fotograf i ljubitelj glazbe nije usko specijaliziran, što mu pruža univerzalnu širinu i više izražajnih mogućnosti i izazova iz širokog polja informacija koje katalizira i osvješćuje ključnim, katkad orgazmičnim, trenutkom odašiljući fotografsku sliku ponovno u svijet. Njegova je fotografija vizualni korelativ audio-vizualnih podražaja magičnoga koncertnog i klupskog jazz- rituala. U stvaralačkom procesu, od promatranja i opažanja do konačne fotografske slike, autor u odnosu s motivom zrcali energiju izvođača, ali i vlastitu energiju viđenog i doživljenog. Sintetizirajući strast, eros, znanje, kao i osobni svjetonazor, on posredno, medijem, djeluje na promatrača, a kao poznavatelj glazbe koji voli jazz snažnije ga interpretira, slobodnije se kreće njegovim dionicama. Stoga je rezultat uvjerljiv i prirodan poput ljubavne igre, poput crno-bijelih tipaka na klaviru koje dotiču skrivene predjele ljudske duše.
Misleći o jazzu, mislimo i o duši - nestvarnoj, možda nepostojećoj i neobuhvatljivoj kategoriji; o svim raspoloženjima i rasponima osjećaja koje u nama bude te lude melodije.
Pitanje odnosa između slike i zvuka u sukladnoj interpretaciji zbilje koja sadrži i zvučnu komponentu možemo svrstati u tipološku skupinu: glazba i likovna umjetnost. Složenost te interpretacije slikovito dočarava Miroslav Krleža u Povratku Filipa Latinovića: (...) kako bi sve to gibanje trebalo zaustaviti na jednom platnu i naslikati. I kopita na asfaltu, škripu teretnih osovina pod težinom točkova i grmljavinu metala na granitu i šinama, kako bi sve to stvarno i istinito trebalo nekako zaustaviti u gibanju, fiksirati u nekoj višoj objektivizaciji; (...) kako izlučiti čitave komplekse zvučnih dojmova iz svojih slikarski zamisli.
Mnogi umjetnici vizualno su interpretirali glazbu. Od kikladskih kipova do glazbenih apstrakcija Kandinskog ili direktne sinkronosti između prskajuće improvizacije action paintinga i suvremenog jazza. Istraživanja u psihologiji opažaja pokazala su podudarnost između tonova i boja, stoga nije slučajno da su primjerice omoti Trija Torda Gustavsena za ECM melankolično plavi ili da Al Di Meola album naziva Orange and Blue, uz prikladan cover.
Izazovno je istraživati veze između glazbe i vizualnih komunikacija. Na tom je tragu ciklus Jelenskoga Jazz Me Up kojim se prvi put predstavlja publici izborom jazz-portreta sugerirajući tako upravo koncept body & soul kao temeljnu autorsku intenciju. Jelenski nije puki portretist džezista, nego i interpretacijom koncertnog rituala vizualnim sredstvima prenosi esenciju glazbene umjetnosti: melodiju, ritam, improvizaciju, varijacije... čaroliju zvuka i zvučnosti. Zapravo, nelikovne komponente likovnog djela. To ostvaruje vizualnom korelacijom zvučnih elemenata, što sugerira kadrom (uglavnom vertikalan, rijetko horizontalan), rakursom (uglavnom žablji), zatim bliskim i krupnim planovima koji omogućavaju viđenje detalja; nadasve ugođajnošću prizora: harmonijama svjetlosti, sjena i boja. Autor se koristi svim elementima kompozicije u predočavanju viđenog rabeći pritom vlastito iskustvo promatranja, kao i emotivno uživljavanje te mnogo intuitivnih rješenja u ovjekovječenju različitih amplituda izvedbe, odnosno spiritualne tjelesnosti izvođača.
Zadovoljstvo u prepoznavanju koje doživljavamo promatrajući fotografije temelji se na vjeri u ono što vidimo, odnosno vjeri da vidimo ono u što vjerujemo iako znamo da je to iluzija.
Na taj nesvjesni ulog - mimetičko svojstvo fotografije - pristajemo iako znamo da to nije posve istinito. Zapravo, prihvaćamo nestvarnu komponentu da bismo uživali u čari iluzije u kojoj stvari, predmeti i prizori izgledaju poput stvarnih. Fotografija je veoma jasan znak stalnoga nastojanja prelaska iz trivijalnog realizma u simulaciju, prelaženja iz shvaćanja vida kao puta prema znanju u doživljaju vida kao kulturnog moderniteta u obliku čarolije. (Don Slater).

To iluzionističko svojstvo prirodnih čarolija u simulaciji zbilje nadilazi reproduktivnost, i pratimo ga u nizu: iluzionistička slika, camera obscura, diorama, fotografija, film, televizija, kompjutorska grafika, odnosno računalna - virtualna stvarnost. U tim medijima riječ je o simulaciji stvarnosti. Dok trivijalni realizam u službi moderniteta i znanosti, razvoja i kapitala služi demistifikaciji svijeta kao objekta, umjetnička fotografija, u ovom slučaju Željka Jelenskog, koristi se svojstvom iluzije u suprotnom smjeru: prenosi višak vrijednosti, neopisive umjetničke svrhovitosti koja svijet prikazuje prirodnom čarolijom. Vizualna subjektivna senzacija nasuprot je objektivnoj demistifikaciji. Zoran primjer transformiranja koncertnog nastupa u čaroliju crno-bijelog fotografskog prizora u vertikalnom formatu u profilu je snimljen Pharoah Sanders u prednjem planu fotografije. S-profilacija volumena s instrumentom - kontrastnog tami pozadine - iz gornjeg se kuta u valovitim kaskadama pruža nadolje. Od zaobljene krivulje glave preko razine usta kontinuirano se nastavlja u konkavno-konveksnoj elegantnoj formi saksofona i uza stanku crne praznine završava u također okrugloj, odrezanoj glavi mikrofona koji prenosi zvuk izvan formata fotografije u nedefiniran prostor etera. Takvim kadriranjem i rezanjem figure koje sugerira kontinuiranu obrisnu liniju - obuhvaćanjem detalja, poput žile na šaci koja svira, točkastog rastera koji pridaje tvarnost tijelu, koži, bradi i odjeći - iskazana je unutarnja energija izvođača, zapravo preobrazba daha u zvuk, tona u glazbu. Energetska krivulja naglašena je odsjajem saksofona, blijeskom koji sjaji u apstrahiranoj bezvučnoj tami. Svi detalji podređeni su jedinstvenu vizualnom sklopu glazbenika i njegova instrumenta. Imponira kontemplativna mirnoća i koncentracija majstora: The Creator Has a Master Plan.
Drugi primjer za ta promišljanja sugerirana je vizualna napetost što struji horizontalnim pružanjem koje također širi energiju izvan formata fotografije. U prizoru Robina Eubanksa umjetnik je uhvaćen u ključnom trenutku, vrhuncu prije puknuća cijele skladbe. Spomenimo i senzualiziranu prirodnu ljepotu Stacey Kent, njezin izražajni osmijeh i haptičko doživljavanje blagoga, nježnog dodira linije mikrofona u rukama u "retuširanim" gradacijama smeđih tonova. Zatim nevidljiv i nečujan glas/dah/duh druge jazz-dive Patricie Barber ili sleđa obasjanu haramoniziranu pozu koncentriranog Ala Di Meole, koji gitaru drži iznad pojasa dok virtuozno prebire po žicama. U plejadu slavnih ravnopravno je uključen i legendarni hrvatski vibrafonist Boško Petrović s 11. Jazz Faira 1989., u zelenu raspoloženju.
Izložba u Jazz Clubu autorov je izbor fotografija velikana jazza snimljenih u dvadesetak godina. U ciklusu je uočljivo njegovo fokusiranje na jednog izvođača u suglasju s instrumentom ili glasom. Od New Orleansa do Chicaga, od New Yorka pa sve do Zagreba, od fuzije ragtimea i bluesa do nu jazza - jazz je uvijek in. Iako svrha fotografije proizlazi iz njezine tehničke moći da transformira građu svijeta u prikaz, reprezentaciju, i to istim onim sredstvima od kojih je i sama sazdana, fotografska vještina prikaza Željka Jelenskog ne iscrpljuje se u reproduktivnosti ili tehničkoj preciznosti i točnosti. Njegova vještina u službi je potpune iluzije u umjetnosti koja prenosi Sav taj jazz sugerirajući što slike žele od nas i što nam glazba čini.

---------------------------------------------------------------------------------------

Željko Jelenski, umjetnički fotograf, rođen je 23. studenoga 1961.

Životopis
Željko Jelenski eminentan je hrvatski fotograf koji stvara već dvadeset godina. Pripada naraštaju koji je rastao s buntovnim duhom zagrebačkoga novog vala u kojem umjetnost nije bila samo posao ili pozerstvo nego doista način življenja. Vrhunski je stilist koji je do danas održao 30 samostalnih i 13 skupnih žiriranih izložaba. Riječ je o svestranu fotografu kojemu je svaka snimka umjetnički unikat, kojemu je priroda najuzbudljiviji izazov. Jelenski ima japansko poštovanje prema prirodi u kojemu motiv postaje najraskošnija vizura, o Željku će Marina Tenžera iz Vjesnika. Radio je na mnogim umjetničkim projektima, od apstraktne do modne fotografije, i kontinuirano objavljuje fotografije rock-tematike. Surađivao je u mnogim hrvatskim novinskim publikacijama (Polet, Studentski list, Val, Oko, Mladina (SLO), Studio, Danas, Start, Nedjeljna Dalmacija, Stil, Panorama, Dekor (glavni urednik i urednik fotografije), Slobodna Dalmacija, Glorija, Globus...) u kojima je do sada objavio više od deset tisuća fotografija. Član je ULUPUH-a i HZSU-a. Od 2005. stalni je fotograf poslovnog tjednika Lidera. Godine 2006. izdaje samostalnu fotomonografiju pod nazivom Buđenja/Awakening. Iste godine nagrađen je za najbolju fotografiju na temu prirode (Fujifilm - Euro Press Proffesional Awards 2006). Njegov fotografski opus bit će i mnogo bogatiji jer u neprestanu traženju motiva pronalazi svoje umjetničko ispunjenje. Trenutačno radi na fotomonografiji grada Lubenica na otoku Cresu pod nazivom Lubenice - kameni grad: jedna legenda, jedna bajka koja će se izdati potkraj 2010. i na fotomonografiji Paga pod nazivom Pag - otok soli, vjetra i struktura koja će obuhvaćati krajobraze tog otoka i strukturne kamene detalje po kojima je jedinstven. Potonja će se realizirati 2011.

Publikacije:
Fotomonografija A u Lubenicama Lubenice (autori: Lapić, Rastić, Walter & Jelenski), 2004.
CD ROM Buđenja/Awakening (autor CD ROM-a: Željko Jelenski; autor glazbe: Vjeran Šalamon), 2004.
CD ROM A u Lubenicama Lubenice (autor CD ROM-a: Željko Jelenski; autori fotografija: Jelenski, Lapić, Rastić & Walter; autor glazbe: Vjeran Šalamon), 2004.
Fotomonografija Lonjsko polje - voda u oblacima (autori Lapić, Rastić, Walter & Jelenski), 2005.
Fotomonografija Buđenja/Awakening (autor: Željko Jelenski), 2006.
Fotomonografija Pažani su možda/vjerojatno/sigurno Marsovci (autori: Lapić, Škunca, Kalogjera & Jelenski), 2007.
Fotomonografija Ćićarija - ponosna udovica (autori: Lapić, Mavar, Kalogjera & Jelenski), 2008.
Knjiga koncertnih jazz-fotografija Jazz Me Up by Željko Jelenski (autor: Željko Jelenski), 2009.

PUBLIKACIJE U PRIPREMI:
Fotomonografija Lubenice - kameni grad: jedna legenda - jedna bajka (autor: Željko Jelenski), 2010.
CD ROM Lubenice - Stone Town: One Legend - One Myth (autor CD ROM-a: Željko Jelenski; autor glazbe: Jeffrey Krvopić), 2010.
Fotomonografija Pag - otok soli, vjetra i struktura (autor: Željko Jelenski), 2011.
NAGRADE:
Nagrada za najbolju fotografiju na temu prirode, Hrvatska fotografija 2006., Zagreb, 2006.


----------------------------------------------------------------------------------

Samostalne izložbe / One Man Exhibitions

1988. Ljubljana, Galerija "Feniks" "Mask People"
1988. Zagreb, "Foto Galerija LIKUM"
1989. Zagreb, "Foto Galerija LIKUM" "Mask People"
1989. Zagreb, "Video Teatar ZS 100"
1990. Zagreb, Galerija "Moše Pijade" "MM"
1990. Čakovec, Cafe"Beška" "Moji karnevali"
1991. Zagreb, "Klub HDLUZ" "Happy"
1991. Sarajevo, "Galerija Q" "MMM"
1991. Samobor, "Samoborski muzej" "Mask People"
1991. Zagreb, Cafe "Studio" "On Stage"
1992. Zagreb, "Foto Galerija LIKUM"
1992. Zagreb, "Video Teatar ZS 100"
1993. Zagreb, "Kompas Zagreb"
1993. Zagreb, Knjižnica "Dugave" "Maske"
1993. Rijeka, Bistro "Galerija Street" "Howling Horns"
1993. Zagreb, "Galerija Nova" "Howling Horns"
1993. Zagreb, "Video Teatar ZS 100"
1994. Zagreb, "Foto Galerija "LIKUM" "Howling Horns"
1994. Zagreb, Zagrebački velesajam-štand Fotokemike
1995. Samobor, Knjižnica "N.S.Samobor" "Venecijaniski karnevali"
1996. Zagreb, "Foto Galerija LIKUM" "Transvestit"
1999. Zagreb, Galerija "MODULOR" "Sjećanja"
2000. Zagreb, "Foto Galerija LIKUM" "Rock Stars"
2002. Krk, Galerija Stanić "Rock on Rock Edition"
2004. Krk, Galerija Stanić "Buđenja/Awakening" (01.08.2004 - 10.09.2004.)
2005. Zagreb, Samostalna izložba fototografija - „Rock Limited Edition" - Fanatic (25.10.-15.11.2005.)
2006. Zagreb, Samostalna izložba fototografija - „Buđenja/Awakening" - Galerija ULUPUH (12.01.-04.02.2006.)
2008. Samobor, Samostalna izložba fototografija - „Mask People" - Knjižnica Samobor (12.01.-04.02.2008.)
2008. Zagreb Samostalna izložba fototografija - „Strukture/Structures" - Francuska Madijateka (04.11.-19.11.2008.)
2009. Zagreb Samostalna izložba fototografija - „Jazz Me Up by Željko Jelenski" - Jazz Club - Zagreb (29.10.-26.11.2009.)
2010. Zagreb Samostalna izložba fotografija - „Lubenice - Kameni grad - Jedna legenda - Jedna bajka" - „Studio Josip Račić" - Moderna galerije - (Lipanj 2010.).

Skupne izložbe / Group exhibitions

1988. Zagreb, XX salon mladih
1989. Zagreb, XXI salon mladih
1991. Zagreb, "Za obranu i obnovu Hrvatske" - plakati
1993. Split, "Dani Hrvatske fotografuje"
1994. Zagreb, "Za Norac AID" - povodom izlaska knjige "Mala enciklopedija Hrvatske pop i rock glazbe
2000. Zagreb, 28. Zagreb salon
2000. Zagreb, Izložba fotografske sekcije - ULUPUH-a - "Lice grada"
2004. Lubenice, "A u Lubenicama Lubenice" - skupna izložba četvorice fotografa; Dražena Lapića, Tomislava Rastića, Waltera Sirotića i Željka Jelenskog. (09.07.2004. - 10.09.2004.)
2004. Zagreb, Skupna izložba fotografija - „30. Zagreb Salon"

2005. Mjesto Lubenice - otok Cres, Skupna izložba fotografija - „A u Lubenicama Lubenice" - (25.07.-10.09.2005.) (Autori izložbe: Željko Jelenski, Dražen Lapić, Tomislav Rastić & Walter)

2005. Mjesto Krapje - Lonjsko polje - Park prirode, Skupna izložba fotografija - „Lonjsko polje - Voda u oblacima " - (16.07.-25.08..2005.) (Autori izložbe: Željko Jelenski, Dražen Lapić, Tomislav Rastić & Walter)

2005. Muzej grada Pakraca - Mjesto Pakrac, Skupna izložba fotografija - „Lonjsko polje - Voda u oblacima " (18.11.- 02.11..2005.) (Autori izložbe: Željko Jelenski, Dražen Lapić, Tomislav Rastić & Walter)

2005. Zagreb, Skupna izložba fotografija - „CROartPHOTO" - Galerija Badrov (28.11. - 06.12.2005.)

2006. Kutina, Skupna izložba fotografija - „Lonjsko polje - Voda u oblacima " - Galerija - „Muzej Moslavine" Mjesto (02.02.-15.02..2006.) (Autori izložbe: Željko Jelenski, Dražen Lapić, Tomislav Rastić & Walter)

2007. Novalja, Skupna izložba fotografija i promocija fotomonografije - „Pažani su vjerojatno/možda/sigurno Marsovci" , u galeriji „ERA" - otok Pag (19.08.-30.08.2007.) (Autori izložbe i fotomonografije: Željko Jelenski, Dražen Lapić, Damil Kalodjera & Adriana Škunca)

2008. Pag, Skupna izložba fotografija i promocija foto monografije - „Pažani su vjerojatno/možda/sigurno Marsovci", „Knežev dvor" - otok Pag (06.09.-25.09.2008.) (Autori izložbe i fotomonografije: Željko Jelenski, Dražen Lapić, Damil Kalodjera & Adriana Škunca

2008. Buzet, Skupna izložba fotografija i promocija foto monografije - „Ćićarija - Ponosna udovica", „Zavičajni muzej Buzeta" - Buzet (12.12.-23.12.2008.) (Autori izložbe i foto monografije: Željko Jelenski, Dražen Lapić, Damil Kalodjera & Ratko Mavar

 

© 2008-2022 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja