Stjepan Fučkar: Hrvatski jazzisti

Stjepan Fučkar: Hrvatski jazzisti
Datum objave:
12.11.2008.
Stjepan Braco Fučkar
Hrvatski jazzisti
(Ars Media d.o.o.)
Hrvatski je jazz područje u kojemu postoji vrlo malo objavljenih izdanja, stoga veseli svaka nova knjiga koja će spasiti od zaborava povijest ove vrste glazbe u nas, posebice zato jer je danas gotovo nemoguće doći do nekih podataka iz ranoga razdoblja ili provjeriti nerijetko proturječne podatke. Iskoristivši svoje veliko iskustvo što ga je stjecao kao glazbeni urednik na Hrvatskom radiju, ali i svjedok brojnih zbivanja na području hrvatskog jazza, aktivni glazbenik, saksofonist i klarinetist Stjepan Braco Fučkar napisao je knjigu o jazzistima i jazz sceni u Hrvatskoj, koja je promovirana 28. veljače 2008.
u Muzeju Mimara. Radi se o tekstovima koje je pripremao za radijske emisije „Stereorama jazza“, „Jazz za diskofile“ i „Glazba vremena – jazz“ čiji je urednik bio više od dvadeset godina, ali i o drugim zapisima zasnovanima na predanom istraživanju i osobnim iskustvima kojima je obogatio ovo izdanje.
Luksuzno opremljena, tvrdo ukoričena knjiga velikoga formata na više od 480 stranica donosi velik broj tekstova, ali i fotografija koje upotpunjuju ovaj važan dokument o hrvatskomu jazzu. Poglavlje Početak jazza u Zagrebu obrađuje prve pokušaje i djelovanje glazbenika koji su zaslužni za pokretanje toga žanra kod nas u prvoj polovici dvadesetih godina prošloga stoljeća, ali i djelovanje prije i poslije Drugoga svjetskog rata. Razdoblje koje je nastupilo tijekom sedamdesetih logičan je nastavak, a obrađeno je kroz prikaze najznačajnjih zagrebačkih jazz festivala u poglavlju Veliki događaji zagrebačkoga jazza. U poglavljima Hrvatski jazzisti, Tragom uspomena i Ne smijemo ih zaboraviti zastupljene su biografije najpoznatijih hrvatskih jazz glazbenika svih naraštaja, nastale dijelom prema razgovorima s istim umjetnicima, dok poglavlje Veliki orkestri donosi prikaz djelovanja najznačajnijih zagrebačkih big bandova. U dijelu knjige nazvanom To sam ja Fučkar je predstavio sâmoga sebe s naglaskom na pedesetogodišnju glazbenu karijeru. No, kroz taj autobiografski osvrt saznajemo mnogo i o glazbenom životu Zagreba, plesnjacima i drugim događajima koji su odigrali značajnu ulogu u razvoju naše jazz scene.
Vrijednost ovoga izdanja potvrđuju uvodničar Boris Čepin te recenzenti, ugledne osobe iz hrvatskoga glazbenog života, Igor Gjadrov, koji vjeruje da će knjiga biti poticaj i drugim autorima za pisanje o hrvatskim glazbenim vrijednostima, Tomica Simović, koji ističe značenje Fučkarova sudjelovanja u događajima o kojima piše, dok Pero Gotovac vidi knjigu kao rezultat autorove zaljubljenosti u jazz i smatra da su ti zapisi „odlična i dragocjena dokumentarno-povijesna glazbena građa“.
Davor Hrvoj
© 2008-2022 Jazz.hr / Hrvatsko društvo skladatelja